Veri Siloları Dijital Dönüşümü Zayıflatıyor mu?


Görünüşte çok hızlı dijital bozulmaların olduğu bir zamanda, bir kuruluştaki dijital dönüşüm, cesur bir vizyona ve değişimi kucaklama niyetine ihtiyaç duyar. Hedeflenen küresel dijital dönüşüm pazarı ile 2025’te 2,8 trilyon dolar, liderler, kuruluşlarında dijitale geçişlerini hızlandırıyor. Ve işletmeler bu yolculuk boyunca rotayı düzeltip belirli stratejilere uyum sağladıkça, bilinçli kararlar almak için verilerini sağlam bir şekilde anlamaları gerekir.

Dijital Dönüşüm için Veriye Dayalı Kararlara İhtiyaç Var

Veriye dayalı kararların gerekli anlaşılması, yüksek kaliteli verilerin, paha biçilmez içgörüler sunmaktan gizli operasyonel verimlilik stratejilerini ortaya çıkarmaya kadar tüm dijitalleştirme girişimlerinin merkezinde yer almasıdır. İşte bu yüzden kuruluşların veri siloları oluşturma konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Bugün %73.5 önde gelen şirketlerin çoğu, karar verme süreçlerinde veriye dayalıdır. Hemen hemen her kuruluşta, iş açısından kritik kararları analiz etmek ve almak için çeşitli kaynaklardan veriler toplanır. Ve bu kaynaklar binlerce ve milyonlarca olabilir, ancak bir kuruluşta veri silolarının oluşması doğal bir sonuçtur.

Günümüz veritabanları ve depoları daha sağlam olmasına rağmen, veri silolarını tamamen savuşturmak, dijital dönüşüm girişimlerinin gerçek potansiyelini fark etmelerini engellemek onlar için zordur.

Veri Siloları Sorunları ve Dijital Dönüşümün Önündeki Diğer Bloklar

Doğrusu, %89 Bugün BT liderlerinin çoğu, veri silolarını dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyor. Siloların oluşumu genellikle birleşmeler ve satın almalar, bağlantısız ekipler, departmanlar arası dinamikler, veri kontrolü eksikliği vb. dahil olmak üzere faktörlerin bir kombinasyonunun bir sonucudur.

Kuruluşlar arasında veri ceplerinin oluşmasını önlemek için işletmeler, veri sahibi olmaktan ziyade bir veri paylaşım kültürü geliştirmelidir. Siloları ortadan kaldırmak, kültürel bir değişimle başlar ve örgütsel hiyerarşide en tepeden başlayan bir bakış açısı değişikliğini gerektirir. İşletmeler, bu tür veri silolarını ortadan kaldırmak ve devam etmelerini önlemek için çeşitli stratejiler benimseyebilir.

Aşağıda Veri Silolarını Körfezde Tutmanın Yollarının Bir Listesi Vardır

Veri Paylaşımı Ortamını Teşvik Edin

Bir şirketteki çeşitli ekipler, veri bilgidir ve bilgi güç olduğundan, verileri göğsüne yakın tutar. Çeşitli sektörler tipik olarak kendi departman hedeflerine ilişkin özel jargon ve süreçlerle çalışır. Her ekip kendisini diğerlerinden biraz uzak ve farklı görür ve ayrılmış çalışma alanları bu uyumsuzluk ruhunu birleştirir.

Bütün bunlar, organizasyonun daha büyük çıkarlarına zarar verebilecek şekilde, bireysel gruplar arasında diğer ekiplerle veri paylaşma konusunda bir sahiplenme duygusuna ve isteksizliğe yol açar. Bunun yerine, kuruluşlar bir paylaşım kültürünü besleyebilir ve özgür bir bilgi akışı sağlayabilir. Bunu yaparken, her grubun veri paylaşımı konusundaki endişelerini de ele almalı ve veri bütünlüğünü korumak için bir mekanizma garanti etmelidirler.

Bireysel ekipleri bir araya gelmeye ve açık veri paylaşımı ve veri birleştirme kültürünü beslemeye teşvik etmek ve motive etmek, kurumsal çapta veri bağlantılarını benimsemenin anahtarıdır. Bu girişimler veri silolarını çözer, olumlu bir kültürel değişime ilham verir, inovasyon çarkını, ekip çalışmasını ve disiplinler arası çabaları döndürür ve liderlik arasında daha yüksek işbirliğini teşvik eder.

Bölümleri Siloların Tehlikeleri Hakkında Eğitin

Tipik olarak, çeşitli departmanlar, ortak bir amaca hizmet etmek için birbirlerini desteklerken bile tecrit halinde çalışır. Şirketler, mevcut veri kümelerini optimize etmek ve ekip ruhunu, üretkenliği ve çıktı kalitesini iyileştirmek için tek bir birim olarak hareket etmelidir. Kurumsal çapta bilgi paylaşımı, üretkenliği artırmanın ve yeni fırsatlar yaratmanın anahtarı olsa da, veri siloları, genel operasyonel verimliliği zayıflatarak, bilgiye erişilebilirliğin önünde bir engel teşkil eder.

Operasyonel verimsizlikler, gizli fırsatları keşfetmeyi zorlaştırabilir. Sonuç olarak, departmanları veri silolarının kurumsal başarıyı nasıl tehlikeye attığı konusunda eğitmek, genel veri yaklaşımını değiştirmek için kritik öneme sahiptir. Ekiplere işbirliğinin faydaları ve siloların olumsuz etkileri hakkında iletişim kurmak esastır. Bilgi paylaşımını, görev yönetimi konusunda şeffaflığı ve işlevler arası işbirliğini teşvik etmek, siloları bozar.

Liderler, ekip yöneticilerini siloların ele alınmasına öncelik vermeye teşvik etmeli ve bakış açısında bir değişiklik sağlamak için tüm organizasyona rehberlik etmelidir. İş gücünün, veri silolarının temellerini ve bunları düzeltmek için neler yapılabileceğini anlaması gerekir. Silolardan kaynaklanan veri kalitesi sorunlarının farkında olmaları gerekir. Bilgi açığını kapatmak için işletmeler, veri paylaşımının ve veri bütünlüğünün faydalarını ileterek iş gücünün değişimi daha iyi anlamasını sağlamalıdır.

Silo Oluşturmanın Arkasındaki Nedenleri Değerlendirin

Veri silosunun zorluğu devam ederse, organik olarak gelişmeye başlarlar ve bir kez daha kurumsal çalışma kültürünü yansıtırlar. Kurumsal kurulumun kendisi, siloların zaman içinde birikmesini sağlar. Her departman, her biri kendi yönergeleri, önlemleri ve hedefleri olan veri kümelerini toplayıp biriktirdiğinde gerçekleşir.

Çeşitli departmanlarda çalışan ekipler, kendi gereksinimlerine en uygun şekilde işleri halletme veya verileri işleme tarzlarını geliştirir. Bu uygulamalar siloların kademeli olarak birikmesine neden olur.

Farklı gruplar halinde ayrı ayrı çalışma kültürü, silo sorununu daha da karmaşık hale getiriyor. Bunun yanı sıra, teknoloji ve veri yönetim sistemleri genellikle departmandan departmana farklılık gösterir ve elektronik tablolar, muhasebe yazılımı veya CRM gibi araçları kapsar. Ayrıca, her bir çözüm, verileri farklı şekillerde depolayıp analiz ettiğinden, çoğu eski sistem bilgi paylaşımını gerçekleştiremez ve bu da doğal olarak siloların zaman içinde büyümesinin yolunu açar.

Siloların zahmetsiz bir şekilde birikmesini yönetmek ve önlemek için verilerin sürekli bakıma ve sistematik bir çözüme ihtiyacı vardır. Ayrıca, işletmeler tarafından edinilen türünün en iyisi teknoloji de kasıtsız veri siloları oluşturabilir. Özel teknolojiye ihtiyaç duyan işletmeler bu konuya dikkat etmelidir.

Denetlemek için Disiplinler Arası Ekipler Oluşturun

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler artık zamandan tasarruf etmek ve maliyetleri azaltmak için verileri merkezileştiriyor ve verilerin doğru sürümlerini paylaşıyor. Veri yardımcı programı ve depolama konusunda genel olarak rehberlik sağlamak için kurumsal çapta veri sözlüğü oluşturulabilir. Bu veri tanımları, disiplinler arası ekipleri, verilerin nasıl kavranacağı, paylaşılan depolamanın nasıl oluşturulacağı ve veri silolarının nasıl kısıtlanacağı konusunda ipuçlarıyla donatır.

Kuruluşların, verilerin değişen doğasına ayak uydurmak için dijital teknolojilerini yükseltmeleri gerekiyor.

İç ve dış ekosistemler genelinde veri standartlarını sürdürmeleri ve değerlendirmeleri gerekir. Tüm verileri tek bir sisteme koymanın varsayılan olarak gerekli sonucu sağlamayacağını unutmamak çok önemlidir. Bu nedenle, şirketlerin veri entegrasyonu gündemini ileriye taşımak için işlevler arası ekipler oluşturması çok önemlidir.

Her adım, yeni bir silo setinin yeniden yaratılmasından kaçınmak için çeşitli departmanlar da dahil olmak üzere tüm kuruluş için verileri entegre etmeye yönelik olmalıdır. Veri disiplinini tüm departmanlara entegre etmek ve verilerin doğuştan gelen dinamik doğası hakkında farkındalık kazandırmak çok önemlidir.

Siloların Sorunsuz Kaldırılması için Yol Haritası Oluşturma

Bulut teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, verilerin analiz için merkezileştirilmesi daha kolay ve daha hızlı hale geliyor. Bulut tabanlı araçlar, bir zamanlar aylar ve yıllar süren görevlerin artık günler ve saatler alması nedeniyle veri toplama sürecini paylaşılan bir havuzda rasyonelleştirir.

Veri silolarının ortadan kaldırılmasına yönelik yol haritası, verileri merkezileştirmenin bir yolunu bulmayı içermelidir. Verimli analiz için optimize edilmiş merkezi bir veri havuzu, veri siloları için çözümler bulmanın anahtarıdır. Sonraki şey, gelecekteki veri silolarını önlemek için verileri doğru ve etkili bir şekilde entegre etmektir.

Kuruluşlar, verileri silolanmış veri kaynaklarından ve bir veri ambarına aktarmak için SQL, Python veya diğer diller dahil olmak üzere komut dosyası yazma gibi çeşitli yöntemler kullanarak verileri birleştirebilir. Şirket içi ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) araçları ayrıca çeşitli kaynaklardan veri ambarına veri taşımayı otomatikleştirebilir.

Bulut tabanlı ETL, daha hızlı ve daha kolay, karmaşık bir bulut etkin süreçtir. Süreç, herhangi bir ortamda yetkin bir şekilde çalışan bulut sağlayıcısının altyapısını kullanır. ETL araçları, analiz için farklı kaynaklardan verileri merkezi bir konumda toplamanın yollarını sağlar ve siloları ortadan kaldırır.

Ayrıca, yeni verilerin herkesin kullanımına sunulmasını sağlayarak veri bütünlüğü sorunlarını çözerler. Veri merkezileştirme, veri erişimini birleştirir ve bir veri yönetişim çerçevesiyle kontrol eder.

Bağlı Veriler Dijital Dönüşümü Optimize Ediyor

Veri siloları üretkenliği, içgörüleri ve işbirliğini olumsuz etkiler. Ancak veriler merkezileştirildiğinde ve işleme ve analiz için optimize edildiğinde bir sorun kaynağı olmaktan çıkabilirler. Bir kuruluş, tek bir altın veri deposuna sahip olmanın değerini anladığında, kültürü doğal olarak değiştirir.

Dijital dönüşüm, önce veri siloları sorununu çözmeden bir organizasyonda gerçek anlamda gerçekleşemezdi. Kültürde bir değişiklik, kısa ve uzun vadeli görevlerin değerlendirilmesi, disiplinler arası grupların oluşturulması, verilerin anlaşılması ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir plan dahil olmak üzere bu sorunu çözmek için çok sayıda çaba gerekir. .

Bu göz korkutucu bir görev gibi görünse de, veri siloları sorununu çözmek için veri toplamanın ve değerlendirmenin ötesine geçmek, herhangi bir dijital dönüşüm yolculuğunun başarısı için bir araçtır. Kuruluşlar, bağlantılı verilerin değerinden yararlanmak için daha proaktif bir yaklaşıma geçtiğinde başlar.

Öne Çıkan Resim Kredisi: Yazar Tarafından Sağlanmıştır; Shutterstock; Teşekkürler!

Dietmar Rietsch

Dietmar Rietsch

Dietmar Rietsch, Pimcore’un CEO’sudur. İnovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm konusunda güçlü bir anlayışa sahip bir seri girişimci. 20 yılı aşkın süredir heyecan verici dijital projeler tasarlayan ve hayata geçiren tutkulu bir girişimcidir.


Kaynak : https://readwrite.com/are-data-silos-undermining-digital-transformation/

Yorum yapın