Petrol odaklı dış politika dönemi sona erdi. Karbondan arındırma diplomasisine hoş geldiniz • TechCrunch


çoğu için 20. yüzyıl, petrol dış politikaya hakim oldu. Ülkeler yüzyılın büyük bir bölümünü arzı güvence altına almak için mücadele ederek geçirdiler. Bazen müzakereler ve diplomasi yoluyla oldu. Çoğu zaman hükümetlerin devrilmesine veya doğrudan istilalara neden oldu.

Ancak fosil yakıtların azalmasıyla, 21. yüzyılda dış ilişkilere bir göz atmaya başlıyoruz ve görünüşe göre belirleyici özellik yatırım olacak. Karbondan arındırma diplomasisi, öncekinden çok daha az şiddetli görünüyor.

Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı – muhtemelen çok uzun – ama baraj yıkılıyor gibi görünüyor.


Kaynak : https://techcrunch.com/2022/11/20/the-era-of-oil-driven-foreign-policy-is-over-welcome-to-decarbonization-diplomacy/

Yorum yapın