C#’ta BufferedStream ve MemoryStream nasıl kullanılır?


Akış, bir bayt dizisi üzerindeki bir soyutlamadır. Bunu okunabilen veya yazılabilen sürekli bir arabellek olarak düşünebilirsiniz. Akışlar, verilerin belleğe daha verimli bir şekilde yüklenmesine yardımcı olmak için genellikle arabelleklerle birlikte kullanılır. .NET’teki System.IO ad alanı, FileStream, MemoryStream, FileInfo ve StreamReader/Writer sınıfları gibi akışlarla çalışan birçok sınıfa sahiptir.

Temel olarak akışlar, bayt akışları veya karakter akışları olarak sınıflandırılır; burada bayt akışları bayt olarak temsil edilen verilerle ve karakter akışları karakterlerle ilgilenir. .NET’te bayt akışları, Stream, FileStream, MemoryStream ve BufferedStream sınıflarını içerir. .NET karakter akışları, TextReader, TextWriter, StreamReader ve StreamWriter’ı içerir.

Bu makale, C# dilinde BufferedStream ve MemoryStream sınıflarının kullanımını ilgili kod örnekleriyle birlikte göstermektedir. Bu makalede verilen kod örnekleriyle çalışmak için sisteminizde Visual Studio 2022 kurulu olmalıdır. Halihazırda bir kopyanız yoksa, Visual Studio 2022’yi buradan indirin.

Visual Studio’da bir konsol uygulama projesi oluşturun

Öncelikle Visual Studio’da bir .NET Core konsol uygulama projesi oluşturalım. Visual Studio 2022’nin sisteminizde yüklü olduğunu varsayarak, Visual Studio’da yeni bir .NET Core konsol uygulama projesi oluşturmak için aşağıda belirtilen adımları izleyin.

  1. Visual Studio IDE’yi başlatın.
  2. “Yeni proje oluştur”u tıklayın.
  3. “Yeni proje oluştur” penceresinde, görüntülenen şablonlar listesinden “Konsol Uygulaması (.NET Core)” öğesini seçin.
  4. Sonrakine tıkla.
  5. Daha sonra gösterilen “Yeni projenizi yapılandırın” penceresinde, yeni proje için ad ve konumu belirtin.
  6. Sonrakine tıkla.
  7. Daha sonra gösterilen “Ek bilgiler” penceresinde, kullanmak istediğiniz Çerçeve sürümü olarak “.NET 7.0 (Standart Dönem Desteği)” öğesini seçin.
  8. Oluştur’a tıklayın.

Bu makalenin sonraki bölümlerinde BufferedStream ve MemoryStream sınıflarıyla çalışmak için bu .NET 7 konsol uygulama projesini kullanacağız.

tampon nedir?

Arabellek, geçici verileri geçici olarak depolayabileceğiniz bellekteki bir bayt bloğunu temsil eder. Bir arabellek, uygulamanızın dosya sisteminden veri okumak ve dosya sistemine veri yazmak için yaptığı çağrıların sayısını en aza indirmeye yardımcı olur. Arabellekler, bir bilgisayar sisteminden diğerine veya bir program bileşeninden diğerine aktarılan verileri saklamanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Telif hakkı © 2022 IDG Communications, Inc.


Kaynak : https://www.infoworld.com/article/3681937/how-to-use-bufferedstream-and-memorystream-in-c-sharp.html#tk.rss_all

Yorum yapın